Direkt zum Inhalt , Direkt zur Hauptnavigation

Lage Landkreis Barnim


Kommunale und kreisliche Investitionen im Jahr 2017

Die Kreisverwaltung Barnim und die WITO GmbH haben auf der Basis von Zuarbeiten der Kommunen eine Übersicht zu den kommunalen und kreislichen Investitionen im Landkreis Barnim erarbeitet.
Die Übersicht können Sie hier einsehen >>>

Silny na tenenie północnowschodniej Brandenburgii, Niemiec i Europy

Barnim: wyżyna pomiędzy Pradoliną Berlińską a Eberswaldzką. Dzisiaj nazwa ta oznacza powiat, którego teren połóżony jest pomiędzy północno-wschodnim Berlinem a granicą Polski - krajem należącym do Uni Europejskiej. Od Bernau, drugiego ośrodka miejskiego po stolicy powiatowej Eberswalde, jest tylko sześć kilometrów do granic  Berlina. Odpowiednio dogodne są połączenia autostradami  i drogami krajowymi, dalekosiężne i miejskie połączenia kolejowe, drogi wodne i linie lotnicze. Barnim jest mostem łączącym stolicę Niemiec z Europą Północną, Północno-Wschodnią i Europą Wschodnią.

Pełen kontrastów krajobraz Barnim został uformowany w okresie zlodowacenia. Liczne przejżyste jeziora, duże obszary lasów i łąk oraz godna uwagi różnorodność gatunkowa flory i fauny oferują niezapomniane przeżycia z przyrodą. Większość terenów jest pod ochroną przyrody, na szczególną uwagę zwrócić można na Rezerwat Biosfery-Schorfheide-Chorin, teren wpisany na listę UNESCO.

Pod względem geografi gospodarczej Barnim tworzony jest poprzez obszar powiązań Berlina, doliny Eberswaldzkiej i terenów wiejskich. Barnim jest nowoczesnym powiatem o wysoko rozwiniętej infrastrukturze. Dla ponad 177.000 mieszkańców tego obszaru znakomite są: oferta pracy i mieszkań, oferta nauki i możliwości spędzania wolnego czasu. Do głównych gałęzi gospodarczych zaliczana jest turystyka, służba zdrowia, dziedzina energii i metalu.

 

 

Suchen & Finden

Seitensammlung

Funktionen ein-/ausblenden

Seite hinzufügen

'Silne perspektywy'

Keine Seiten in der Sammlung.

Inhalt drucken / PDF

Schriftgröße anpassen