Direkt zum Inhalt , Direkt zur Hauptnavigation

Lage Landkreis Barnim


Kommunale und kreisliche Investitionen im Jahr 2017

Die Kreisverwaltung Barnim und die WITO GmbH haben auf der Basis von Zuarbeiten der Kommunen eine Übersicht zu den kommunalen und kreislichen Investitionen im Landkreis Barnim erarbeitet.
Die Übersicht können Sie hier einsehen >>>

Silny jako partner

Barnim ma do swojej dyspozycji  spółkę WITO Barnim GmbH,  która przejmuje wszystkie zadania związane z rozwojem dziedziny gospodarki i turystyki. Do zadań WITO należy nie tylko wsparcie gospodarcze i turystyczne, ale również opracowywanie i kierowanie projektami czy też opieka nad nieruchomościami należącymi do Centrum Technologicznego InnoZent. W ramach wsparcia inwestorów i osiedlania się nowych przedsiębiorców, również poza tym terenem,  WITO przejmuje rolę pośrednika. Powiat, urzędy i gminy, będąc udziałowcami  spółki WITO, wspierają realizację jej funkcji przekaźnikowej. WITO koordynuje fazy początkowe w działalnościach przedsiębiorców,  pełni rolę doradczą  w okresie nawiązywania kontaktów z właściwymi instytucjami i wybiera optymalnych partnerów dla poszczególnych przedsiębiorstw. 

Przyszłościowy rozwój dziedziny turystyki wymaga od WITO przede wszystkim realizacji zadań związanych z marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym, ale również tworzenia sieci współpracy i powiązań z innymi obszarami gospodarczymi. To  jest dowodem na korzystne połączenie kompetencji w spółce .

Szczególną uwagę zwraca się na dziedzinę kompentecji gospodarczych powiatu. Tworzenie  obszarów strategii oraz sieci współpracy wspiera porozumienie się pomiędzy jej uczestnikami i podwyższa gotowość regionalnej kooperacji. Podstawą dla  WITO jest dobrze funkcjonująca działalność grupowa z administracją.  Barnim jest tego dobrym przykładem.

Suchen & Finden

Seitensammlung

Funktionen ein-/ausblenden

Seite hinzufügen

'Silny jako partner'

Keine Seiten in der Sammlung.

Inhalt drucken / PDF

Schriftgröße anpassen