Direkt zum Inhalt , Direkt zur Hauptnavigation

Silny jako partner

Barnim ma do swojej dyspozycji  spółkę WITO Barnim GmbH,  która przejmuje wszystkie zadania związane z rozwojem dziedziny gospodarki i turystyki. Do zadań WITO należy nie tylko wsparcie gospodarcze i turystyczne, ale również opracowywanie i kierowanie projektami czy też opieka nad nieruchomościami należącymi do Centrum Technologicznego InnoZent. W ramach wsparcia inwestorów i osiedlania się nowych przedsiębiorców, również poza tym terenem,  WITO przejmuje rolę pośrednika. Powiat, urzędy i gminy, będąc udziałowcami  spółki WITO, wspierają realizację jej funkcji przekaźnikowej. WITO koordynuje fazy początkowe w działalnościach przedsiębiorców,  pełni rolę doradczą  w okresie nawiązywania kontaktów z właściwymi instytucjami i wybiera optymalnych partnerów dla poszczególnych przedsiębiorstw. 

Przyszłościowy rozwój dziedziny turystyki wymaga od WITO przede wszystkim realizacji zadań związanych z marketingiem wewnętrznym i zewnętrznym, ale również tworzenia sieci współpracy i powiązań z innymi obszarami gospodarczymi. To  jest dowodem na korzystne połączenie kompetencji w spółce .

Szczególną uwagę zwraca się na dziedzinę kompentecji gospodarczych powiatu. Tworzenie  obszarów strategii oraz sieci współpracy wspiera porozumienie się pomiędzy jej uczestnikami i podwyższa gotowość regionalnej kooperacji. Podstawą dla  WITO jest dobrze funkcjonująca działalność grupowa z administracją.  Barnim jest tego dobrym przykładem.

Suchen & Finden

Inhalt drucken

Besuchen Sie bitte auch unser Tourismusmarketing!

Blutspendetermine